Підтримка студентів

Міннетонська школа прагне забезпечити шкільне середовище, де всі учні почуваються в безпеці, вітаються, підтримуються і приймаються. Це означає, що кожен учень відчуває себе почутим, шанованим, включеним, цінним і пов'язаним з громадою Міннетонких шкіл - відчуття, що вони належать.

Крім того, район покращить і покращить послуги з підтримки недопредставлених студентів. Розмови з учнями, батьками та громадою будуть частиною цієї роботи, а конкретні кроки дій будуть спрямовані на вирішення областей, визначених для додаткової підтримки.

Академічні можливості та доступ

Міннетонська школа покращить системи та структури зв'язку, доступу та зарахування на найсуворіші курси для недопредставлених учнів. Буде проведено комплексний огляд поточних процедур розміщення та зарахування на ці курси.

Запрошені спікери та заходи

Міннетонська школа надасть учням та їх сім'ї можливість брати участь у заходах, заснованих на темах, пов'язаних з різноманітністю, справедливістю та інклюзивністю. Вони будуть віковими, пов'язаними з навчальним планом і мають відкриті дискусії.